kolorowe worki na odpady

Od kwietnia 2020 r. wszystkich właścicieli dotyczy obowiązek segregacji odpadów.

1 kwietnia 2020 r. w Gminie Miasto Zgierz weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów dla wszystkich mieszkańców Zgierza oraz zmiany metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielolokalowej, a także zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do systemu zostały włączone także lokale użytkowe usytuowane w zamieszkałych budynkach wielolokalowych.

***

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 kwietnia 2020 roku w zabudowie jednorodzinnej

Właściciele domów jednorodzinnych będą płać za śmieci po 29,00 zł za osobę. Właściciele tych nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji. Dotyczy to także tych właścicieli, którzy do tej pory nie segregowali odpadów. W chwili obecnej ze względu na stan epidemii Prezydent Miasta Zgierza zawiadomił właścicieli nieruchomości jednorodzinnych o zmianie wysokości opłaty w formie obwieszczenia. Indywidualne, pisemne zawiadomienia zostaną dostarczone poszczególnych właścicielom nieruchomości w późniejszym, możliwym terminie.

Jeśli właściciel będzie kompostował bioodpady to może uzyskać zniżkę w kwocie 1,00 zł od osoby zgłoszonej w deklaracji, ale musi złożyć nową deklarację.

***

INFORMACJA w sprawie metody ustalenia opłaty i stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 kwietnia 2020 roku w zabudowie wielolokalowej

W zabudowie wielolokalowej (nieruchomość wielolokalowa to taka, która posiada więcej niż dwa wyodrębnione lokale) oprócz stawki zamienia się także sposób naliczania opłaty za śmieci, dlatego właściciele lub zarządcy tych nieruchomości mają obowiązek złożenia nowych deklaracji w terminie do 10 maja 2020 r. Wysokość opłaty należy wyliczyć w oparciu o zużycie wody na nieruchomości, biorąc pod uwagę zużycie wody z licznika głównego z poprzednich trzech miesięcy (styczeń, luty, marzec). Taka deklaracja będzie obowiązywała przez trzy kolejne miesiące i po ich upływie właściciel (zarządca) będzie składał kolejną deklarację.

Jeśli w budynku zamieszkałym wielolokalowym znajdują się lokale użytkowe to właściciel lub zarządca ujmuje ich powierzchnię użytkową w deklaracji i za te lokale będzie wnosił opłatę za odbiór odpadów do gminy w wysokości 1,10 zł za m2 lokalu, w przypadku gdy jego powierzchnia będzie mniejsza lub równa 300 m2. Natomiast jeśli lokal będzie miał metraż większy niż 300 m2 to wysokość opłaty za 300 m2 będzie wynosiła 1,10 za m2 natomiast za każdy kolejny m2 powierzchni powyższej 300 m2 będzie wynosiła 0,30 zł za m2.

***

UCHWAŁA Rady Miasta Zgierza w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz

***

Deklaracje można składać:

 • za pośrednictwem usług internetowych:
  • eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl/
   (m.in. możliwość płatności elektronicznych, składania dokumentów);
  • ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - https://epuap.gov.pl
   (adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformie ePUAP: /4ebn4d0m4f/skrytka);
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie), na wzorze obowiązującym od kwietnia 2020 r.:
  Urząd Miasta Zgierza
  Plac Jana Pawła II nr 16
  95-100 Zgierz

 • do wystawionej urny w Urzędzie Miasta Zgierza
  Plac Jana Pawła II nr 16

Druki deklaracji (wzory dokumentów obowiązujące od kwietnia br.) są dostępne na stronach: