Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

23 lipca 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Komendy oraz komend powiatowych i miejskich PSP woj. łódzkiego. 

Głównymi tematami poruszanymi na odprawie były: aktualna sytuacja epidemiczna w województwie, działania poszczególnych jednostek organizacyjnych podejmowane w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz bieżąca działalność komend.