Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Roboty ziemne w ul. Jagiełły

Kolejne prace na Osiedlu Krzywie-Chełmy. Rozpoczęto przebudowę kolejnego odcinka ul. Jagiełły:

  • w pierwszym etapie od ul. Letniej do nr 25,
  • w drugim od posesji nr 25 do ul. Całej.

Zaplanowano wykonanie jezdni z mieszanek bitumicznych wraz z podbudową. Pojawią się tam też krawężniki betonowe po obu stronach jezdni, pobocza zostaną wyprofilowane, a istniejące zjazdy utwardzone. W planach również wykonanie i podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej sześciu wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

Prace powinny zakończyć się do 30 listopada 2020 roku.

W poprzednich latach wyremontowano odcinek ulicy Jagiełły od ul. Zawiszy do numeru 85, w tym roku zakończono przebudowę fragmentu od posesji nr 85 do ul. Letniej. Prace finansowane są z budżetu miasta.