Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

grafika

Aktualizacja listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu zgierskiego.

Lista jednostek (obejmuje dane teleadresowe, kryteria dostępu, zakres pomocy):

 • poradnictwo rodzinne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc pedagogiczna,
 • pomoc społeczna,
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • przeciwdziałanie przemocy domowej,
 • interwencja kryzysowa,
 • dla osób bezrobotnych,
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • prawo konsumenckie,
 • prawa dziecka,
 • prawa pacjenta,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo pracy,
 • prawo podatkowe,
 • dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego,
 • nieodpłatna pomoc prawna,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu