Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w 2021 roku potrwa od 22 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W akcję włączyli się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia poprzez niesienie skutecznej pomocy. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. Wzorem lat ubiegłych zgierscy policjanci przyłączyli się do akcji organizując dyżury.

W tych dniach osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą skontakować się  telefonicznie z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu. Dyżury są pełnione w dniach 22-26 lutego w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 47 842-52-15.

  • Napis "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" na granatowym tle