Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

W dniu 27 marca 2021 r. ok. godz. 13:25 do Straży Miejskiej w Zgierzu wpłynęło zgłoszenie dotyczące wyrzucenia w rejonie ul. Nadrzecznej znacznej ilości odpadów. W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy czynności wyjaśniających sprawca ich wyrzucenia został ustalony, ukarany grzywną w drodze mandatu karnego oraz zobowiązany do uporządkowania terenu. W dniu 01 kwietnia 2021 r. podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono usunięcie odpadów.