Po uzupełnianiu ubytków w jezdni przyszedł czas na odnowienie znaków poziomych oraz wykaszanie traw przy powiatowych drogach. Od kilku dni w Zgierzu trwa malowanie linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchniach dróg, a także koszenie zarośniętych poboczy m.in. na ul. Konstantynowskiej.

– Staramy się, aby wszystkie pasy drogowe były utrzymane w należytym porządku – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota. – Obecnie przygotowujemy także dokumentację przetargową na usuwanie zakrzaczeń, regulację skrajni jezdni oraz utrzymanie zieleni i drzewostanu.

W tym roku planowane są jeszcze dwa koszenia. Apelujemy do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na ekipy koszące pobocza oraz malujące znaki poziome.


Powiat Zgierz: Pielęgnują pobocza i nie tylko