Stypendyści, Przewodniczący Rady Miasta, Prezydent Miasta Zgierza, z tyłu Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zgierza

Pięcioro najzdolniejszych uczniów zgierskich szkół podstawowych zostało nagrodzonych rocznymi stypendiami naukowymi w ramach programu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Laureaci odebrali nominacje podczas ostatniej (piątek 24.09.2021 r.) sesji Rady Miasta Zgierza.

Aby otrzymać stypendium należało spełnić surowe kryteria, m.in.: średnia ocen co najmniej 5,0 w ostatnim roku szkolnym, bardzo dobra ocena z zachowania, aktywność w życiu szkoły i lokalnej społeczności. Do specjalnej komisji stypendialnej, powołanej z udziałem miejskich radnych wpłynęło do dnia 5 lipca br. (zgodnie z regulaminem przyznawania tej subwencji) osiem wniosków z różnych zgierskich szkół. Pozytywnie rozpatrzono pięć z nich - pozostałe trzy osoby nie spełniły surowych warunków nominacji.

Zgodnie z decyzją komisji, stypendium naukowe Prezydenta Miasta Zgierza za rok 2021 otrzymali następujący uczniowie:

  • Jan P. Pawlak, uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 4;
  • Hanna Kokoszka, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 5;
  • Oliwia Bartkiewicz, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 6;
  • Szymon Pawluczyk, absolwent Szkoły Podstawowej nr 6;
  • Karolina Fornalska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 6.

Laureaci otrzymywać będą stypendium finansowe przez najbliższe dwanaście miesięcy.

Najlepszym uczniom zgierskich szkół serdecznie gratulujemy!