Zgierz: posiadamy oferty pracy na wielu stanowiskach

Zgierz to miasto znajdujące się w województwie łódzkim, które liczy sobie ponad 56 tysięcy mieszkańców. Jeśli szukasz pracy w Zgierzu, masz duże szanse podjąć ją na wielu stanowiskach. W tej chwili posiadamy oferty pracy dla ankieterów terenowych, magazynierów, czy technologów. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego serwisu, gdyż oferty pracy są na bieżąco aktualizowane.

Dużo ofert pracy dla magazynierów

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku magazyniera należy rozmieszczenie towarów na odpowiednich miejscach, kontrola dostaw (zarówno ilościowa, jak i jakościowa), kompletowanie zamówień, pakowanie towaru, rozwożenie towarów po magazynie, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy. Pracodawcy od kandydatów na to stanowisko wymagają uprawnień obsługi wózków widłowych, znajomości prawa magazynowego, sprawnej obsługi komputera, dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, zorganizowania, gotowości do pracy zmianowej. Idealny kandydat jest samodzielny i zdyscyplinowany, kiedy trzeba potrafi również pracować w zespole. Magazynier może zazwyczaj liczyć na umowę o pracę, szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, a także możliwość rozwoju zawodowego.

Sprawdź aktualne oferty pracy dla magazynierów

Zapotrzebowanie na ankieterów terenowych

Ankieter terenowy to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów w terenie. Do jego zadań należy między innymi wypełnianie ankiet informacyjnych z potencjalnymi klientami, raportowanie przełożonemu o prowadzonych działaniach, dbanie o pozytywny wizerunek firmy. Od kandydatów na ankieterów terenowych wymaga się doświadczenia w pracy z klientem (nie musi być to praca na dokładnie takim samym stanowisku, pracodawcy cenią także doświadczenie zdobyte w call center, czy w pracy w restauracji). Bardzo ważne są wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, kultura osobista, zorganizowanie, zorientowanie na cel, samodzielność. W pracy tej konieczne jest dojeżdżanie do klientów, dlatego niezbędne jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B. Ankieter terenowy otrzymuje wynagrodzenie podstawowe, a także prowizje. Pracodawcy często zapewniają mu samochód służbowy, laptop i telefon.

Podejmij pracę jako technolog w Zgierzu

Osoba zatrudniona na stanowisku technologa posiada wykształcenie wyższe o profilu chemicznym (zdobyte na politechnice lub uniwersytecie). Zakres jej zadań jest w dużej mierze uzależniony od miejsca zatrudnienia. Może zajmować się opracowywaniem receptur, oceną fizykochemiczną substancji, nadzorem nad prawidłowym przebiegiem procesów produkcyjnych, planowaniem prac laboratoryjnych, doskonaleniem istniejących technologii lub opracowywaniem nowych, a następnie wdrażaniem ich do produkcji. Od kandydata na stanowisko technologa oprócz wykształcenia kierunkowego wymaga się samodzielności, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole. Technolog ma wiele możliwości rozwoju zawodowego.