tabliczka "teren prywatny" na posesji przy ul. Twardej

Rozpoczyna się czas konsultacji społecznych dla inwestycji przy ul. Twardej w Zgierzu. W zamiarach inwestora jest zbudowanie w tym miejscu instalacji do przetwarzania odpadów płynnych. Prawo w takich wypadkach nakazuje inwestorowi uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Mieszkańcy mają teraz możliwość przekazywania urzędnikom swoich uwag i wniosków co do planowanego przedsięwzięcia.

Mieszkańcy przez 30 dni (od 3 sierpnia do 3 września 2022 r.) mają w Urzędzie Miasta Zgierza (UMZ) do wglądu dokumentację decyzji środowiskowej.

- Warto, by mieszkańcy Zgierza, zapoznali się z uzgodnieniami i opiniami właściwych w sprawie organów - mówi Anna Sobierajska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMZ. - W decyzji środowiskowej uprawnione instytucje określają inwestorowi warunki, jakie muszą być zachowane podczas budowy i eksploatacji. Przedsięwzięcie ma być realizowane z zachowaniem tych warunków, a eksploatację cały czas nadzoruje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jeśli doszłoby do naruszenia któregokolwiek z warunków, inwestycja zostałaby niezwłocznie wstrzymana.

A zatem inwestor może przystąpić do budowy takiej instalacji wyłącznie z zachowaniem warunków, podanych w decyzji środowiskowej - by nie stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego ani dla zdrowia czy bezpieczeństwa ludzi. Prezydent Miasta Zgierza, by wydać decyzję środowiskową, zobowiązany jest uzgodnić warunki inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, przy uzyskaniu opinii pozostałych instytucji upoważnionych w tej sprawie. Jak się dowiadujemy, inwestor (firma EKO LAND, mająca swą siedzibę w województwie lubelskim) zainteresowany jest zbudowaniem pod tym adresem instalacji przetwarzających odpady niebezpieczne, jakimi są np. zużyte oleje silnikowe. Złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej już w lutym 2020 roku, czego w żadnym wypadku nikomu nie można zabronić.

Procedura uzgadniania opinii między instytucjami trwała ponad dwa lata, m.in. z powodu prowadzonej wnikliwej analizy.

- Wniosek był długo procedowany, bo w takich wypadkach ściśle analizujemy przedkładane dokumenty i bierzemy pod uwagę wszelkie możliwe sytuacje - wyjaśnia Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza. - Wszystkie wymagania mają być spełnione, więc stawiamy inwestorowi choćby i fakultatywne warunki, czyli takie, które niekoniecznie dla danej inwestycji mogłyby być wymagane. Można powiedzieć, że dmuchamy na zimne, ale robimy wszystko, co możliwe by wykluczyć ewentualne niebezpieczeństwo - przekonuje prezydent.

Teraz mieszkańcy mają prawo wyrazić swoje opinie. Zgodnie z przepisami, po zakończeniu konsultacji społecznych Prezydent Miasta Zgierza ma obowiązek rozpatrzyć każdą uwagę.

- Jeżeli takie uwagi mają charakter technologiczny, zwykle przekazuje się je wykonawcy inwestycji do wyjaśnienia - informuje Anna Sobierajska.

Może też zdarzyć się tak, że niektóre uwagi mieszkańców będą wymagały uzgodnienia z innymi organami, wówczas oczywiście tak się dzieje.

- Wówczas być może pojawią się dodatkowe uwarunkowania, które inwestor będzie musiał uszanować - wyjaśnia pani naczelnik.

W przypadku inwestycji, gdzie zachodzi konieczność ustalenia warunków dla ochrony środowiska naturalnego, polskie prawo narzuca procedurę urzędową z aktywnym udziałem społeczeństwa.

- Zwracamy szczególną uwagę, by niczego w tej kwestii nie zaniedbać. W przypadku podobnych inwestycji kontrola społeczna warunków budowy to niezwykle ważny aspekt przedsięwzięcia - podkreśla Anna Sobierajska.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona w Urzędzie Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, pokój nr 222), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00; wtorek 8:00- 17:00; piątek 8:00-15:00), po uprzednim umówieniu terminu wizyty - pod numerem telefonu 42 714 31 51.

W ramach udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, od 3 sierpnia do 3 września 2022 r. mieszkańcy mają także możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
    • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    • skrytka ePUAP: /4ebn4d0m4f/SkrytkaESP.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zgierza.

Treść Obwieszczenia Prezydenta Miasta Zgierza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza.