Kukurydza na ziarno flint czy dent?

Pierwsze odmiany kukurydzy miały jasno określany typ ziarna flip lub dent. Związany z nimi były konkretne cechy użytkowe. Jednak postęp genetyczny oraz liczne prace badawczo — rozwojowe pozwoliły na opracowanie odmian mających najkorzystniejsze cechy obu typów. W związku z tym dostępne są w ofercie odmiany typu flint/dent/flint, czy też cała linia Tropical Dent o wyróżniających się cechach od hodowcy Lidea.

Cechy różniące kukurydzę na ziarno typy flint i dent

Przed omówieniem profilu odmian o układzie cech łączącym najbardziej pożądane atrybuty z filnta i denta, warto wskazać, jakie są typowe właściwości każdego typu.

Cecha użytkowa

Odmiany typy flint

Odmiany typu dent

Liczba FAO

od FAO 260 

od FAO 230

Wymagana termiczne i termin siewu w momencie siewu

Wymagają temperatury na głębokości siewu na poziomie 7-8°C, w związku z tym mogą być wykorzystywane do siewów wcześniejszych zwłaszcza na ciężkich glebach.

Odmiany mogą być wysiewane wcześniej jako pierwsze.

Optymalna temperatura gleby podczas siewu powinna wynosić od 10 do 12 °C, odmiany raczej na gleby lekkie szybko nagrzewające się.

Na ogół ich siew jest nieznacznie opóźniony w porównaniu z odmianami typu flint.

Dynamika wzrostu

Nasiona kukurydzy wolno pobierają wodę z gleby, ale rośliny po wschodach mają dużą dynamikę wzrostu

Tempo pobierania wody przez nasiona jest duże, z kolei wzrosty początkowych roślin jest wolny.

Odporność na stres abiotyczny

Rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego mają średnią do wysokiej odporność na wysokie temperatury oraz okresowy deficyt wody.

Odmiany tego typu mają wysoką lub nawet bardzo wysoką odporność na stres abiotyczny.

Dry down, czyli oddawanie wody w okresie dojrzewania

Stosunkowo wczesne, jednak powolne

Nasiona później rozpoczynają właściwe dosychanie, jednak dynamika oddawania wody jest duża. Na ogół odmiany tego typu w momencie zbioru mają niższa wilgotność od odmian typu flint

Przeznaczenie ziarna

W ziarniakach dominuje skrobia twarda i szklista, dlatego też jest ono często przeznaczane na pasze lub grys.

Skrobia ma strukturę miękką i mączystą — odmiany tego typu często wykorzystywane są jako surowiec do produkcji etanolu, ale również na paszę.

Termin zbioru przy podobnym FAO

Zbierana są jako pierwsze, a o tempie oddawania wody w największym stopniu decydują cechy odmianowe.

Zbierane są w drugiej kolejności, a przy sprzyjającym przebiegu pogody mogą osiągać niskie wilgotności — zwiększa to efektywność ekonomiczną prowadzonej uprawy. Błędem jest ich zbyt wczesny zbiór.

Odmiany Tropical Dent od Lidea

Linia odmian kukurydzy na ziarno Tropical Dent łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy z flinta i denta. Opracowane odmiany mają bardzo dobry profil, który przekłada się na poziom plonowania. W związku z tym odmiany zajmowały wysokie lokaty pod kątem plonowania w swoich grupach wczesności w badaniach rejestrowych i PDO (porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe) prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych.

Kukurydza na ziarno z linii Tropical Dent optymalnie wykorzystuje wilgoć zgromadzoną w glebie do kiełkowania i wchodów. Dzięki czemu są one wyrównane, a rośliny mają bardzo dobry wzrost i wigor początkowy- szybko budują biomasę.

Odmiany tego typu maksymalnie wykorzystują długość sezonu wegetacyjnego do budowania plonu ziarna. Jednocześnie w końcowym jego okresie charakteryzują się bardzo szybkim oddawaniem wody. W efekcie czego podczas zbioru mają one niską wilgotność — wyższa cena w przypadku bezpośredniej sprzedaży tzw. kukurydzy mokrej lub niższe koszty suszenia. 

ES Hattrick — Tropical Dent w najlepszym wydaniu

Kukurydza na ziarno ES Hattrick ma bardzo wysoki potencjał plonowania, został on potwierdzony w 2020 roku w badaniach PDO COBORU, w których odmiana dała najwyższy plon ziarna w grupie średniopóźnej.

ES Hattrick ma wszystkie atrybuty właściwe dla odmian linii Tropical Dent:

  • maksymalne wykorzystanie wody zwartej w glebie do wschodów
  • duży wigor początkowy
  • bardzo dobrą tolerancję na suszę oraz stay green
  • szybkie oddawanie wody w procesie dojrzewania ziarna

Kukurydza na ziarno ES Hattrick oraz innych wyselekcjonowanych odmian, dostępna jest na https://osadkowski.pl/material-siewny/kukurydza-na-ziarno--c-001133.