chore drzewa do wycięcia

Jedenaście drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, zostanie wyciętych z placu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4/6 w Zgierzu. Zły stan zdrowotny roślin grozi ich zawaleniem w każdej chwili. Wykonawca prac zleconych przez Urząd Miasta Zgierza przystąpi do wycinki w dniach 4-5 sierpnia 2022 r. Po usunięciu chorych drzew dokonane będą nasadzenia zastępcze.

Chore i spróchniałe drzewa to: cztery brzozy, trzy topole czarne, klon, wierzba i dwie czeremchy. Decyzję zezwalającą na ich usunięcie ze względów bezpieczeństwa wydał Starosta Zgierski. W dokumencie czytamy m.in.:

"ustalono, że (…) drzewa posiadają zachwianą statykę, widoczne wypróchnienia w pniach, topole (są) mocno zaatakowane przez jemiołę. (…) Wszystkie (…) drzewa posiadają korony uszkodzone przez ostatnie nawałnice, a ich lokalizacja (…) stwarza bardzo duże zagrożenie dla ludzi i mienia."

Prace ścinkowe mają potrwać dwa dni. Jeśli przed ich rozpoczęciem wykonawca zlecenia stwierdzi, że na drzewach znajdują się zasiedlone ptasie gniazda lub dziuple, wycinka zostanie przełożona na czas po 15 października (po zakończeniu okresu lęgowego ptaków).

W zamian Gmina Miasto Zgierz zobowiązana została do wykonania nowych nasadzeń: jedenaście młodych kasztanowców zostanie posadzonych na działkach, odpowiednio przy ul. Gałczyńskiego 38 oraz przy ul. Rembowskiego 24/26.