logo

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż przedłuża do dnia 14.10.2022 r. nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych/osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie na podjęcie działalności gospodarczej lub dla pracodawców w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania na ww. formy wsparcia jaka pozostaje w dyspozycji Urzędu to kwota 160 000,00 zł, która pozwoli na realizację 2 miejsc po 80 000,00 zł.

Wnioski dostępne są na stronie zgierskiego PUP (https://zgierz.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) w zakładce:

  • Dla pracodawców i przedsiębiorców → Dokumenty do pobrania;
  • Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy → Dokumenty do pobrania.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu