baner

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego "Młodych Bajanie" 2022 - Facebook festiwalu

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon
tel. 537 460 066
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
strona internetowa: www.mdkzgierz.pl

2. Ogólne cele konkursu

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez śpiew i muzykę;
 • współdziałanie w zespole osób utalentowanych muzycznie;
 • przygotowanie do występów na większych scenach, pokonywanie stresu scenicznego;
 • wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form interpretacji i prezentacji utworów muzycznych.

3. Kategorie

Przewidujemy następujące kategorie wiekowe:

 • 6-10 lat,
 • 11-15 lat,
 • 16-24 lata.

Uczestnicy oceniani będą z uwzględnieniem podziału na solistów i zespoły wokalne. O przydziale grupy wokalnej do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Każdy solista lub grupa wokalna przygotowuje do prezentacji jedną piosenkę z podkładem muzycznym lub akompaniamentem.
 • Konkurs, tak jak w ostatnich latach odbędzie się w formie online.
 • W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne, którzy amatorsko uprawiają sztukę wokalną.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać organizatorowi wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu oraz nagranie video na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem typu kamera, telefon, tablet. Powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod obraz, stosowanie różnych filtrów).
 • Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny.
 • Nie wezmą udziału w konkursie pliki przesłane wetransferem i podobnymi programami ze względu na krótki okres aktywności linku.
 • Należy przesłać w jednej wiadomości nagranie konkursowe wraz z załącznikami (3 pliki łącznie). Film musi mieć zawarte w nazwie "Młodych Bajanie 2022".
 • ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW.
 • Dopuszczalny jest repertuar dowolny, mogą to być znane przeboje, jak również piosenki nowe, niepublikowane oraz własna twórczość.
 • Kartę zgłoszenia wraz z materiałem wideo należy przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 29 grudnia 2022 r.

5. Jury

W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką.

Ocena dotyczyć będzie:

 • indywidualnej interpretacji piosenki,
 • muzykalności i intonacji,
 • dykcji,
 • możliwości wokalnych solisty,
 • ogólnego wrażenia artystycznego.

Jury zastrzega sobie prawo oceny według własnych kryteriów. Prosimy nie powtarzać repertuaru z poprzednich lat, może mieć to negatywny wpływ na werdykt.

6. Nagrody

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody dla uczestników poszczególnych kategorii wiekowych.

7. Uwagi końcowe

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2023 r.
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl oraz na Facebooku MDK Zgierz bezpośrednio po ustaleniu werdyktu przez JURY.
 • UWAGA!
  W związku z RODO, wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć wraz z kartami zgłoszenia (soliści – załącznik nr 1) podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (soliści – załącznik nr 2). W przypadku osób niepełnoletnich zgody należy potwierdzić podpisem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekun zespołu biorącego udział w konkursie jest zobowiązany dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia zespołu (załącznik nr 3) zgody na przetwarzanie danych osobowych dla każdego członka zespołu oddzielnie (załącznik nr 4).
 • Dodatkowe informacje techniczne z zakresu przesyłania plików konkursowych można uzyskać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu telefonicznie pod numerem 537 460 066. Osoba do kontaktu: Dariusz Sujecki.

Załącznik do regulaminu - Załącznik (plik pdf):

 • Załącznik nr 1 dla solisty - Karta zgłoszenia,
 • Załącznik nr 2 dla solisty - Zgoda dla rodzica/osoby pełnoletniej,
 • Załącznik nr 3 dla zespołu - Karta zgłoszenia,
 • Załącznik nr 4 dla zespołu - Zgoda dla rodzica/osoby pełnoletniej.

Źródło: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu