grafika

Urząd Skarbowy w Zgierzu chcąc umożliwić Państwu dostęp do informacji zawartych w usłudze e-Urząd Skarbowy, w dniach 14.03.2023 r. i 16.03.2023 r., w godzinach 15:00-17:00, przeprowadzi akcję zakładania i potwierdzania profili zaufanych.

Zapraszamy Państwa do swojej siedziby w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8.

Prosimy o zabranie ze sobą ważnych dokumentów tożsamości oraz telefonów komórkowych. Podczas rejestracji wymagane jest posiadanie własnego adresu e-mail.

Uczestnictwo w akcji nie wymaga dokonania rezerwacji wizyty w urzędzie.

Źródło: Urząd Skarbowy w Zgierzu

Profil zaufany (PZ) to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych. Umożliwia załatwianie wielu spraw online (dowiedz się więcej o profilu zaufanym).