Podpisano porozumienie o współpracy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu z Zespołem Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.

14 marca 2023 roku nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 W Bratoszewicach a Komendą Powiatową Policji w Zgierzu.

Podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Zgierzu a Zespołem Szkół Nr 1 w Bratoszewicach obejmuje wzmocnienie kształcenia zawodowego związanego z edukacją policyjną. Podpisy pod dokumentem złożyli Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Maciej Klepacki oraz Dyrektor Szkoły Pani Beata Jachurska.

Podpisane porozumienia określa zasady współpracy policjantów i uczniów w zakresie, propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży szkolnej.

Założeniem stron porozumienia jest stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom klasy o profilu mundurowym zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta oraz posiąść niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z tym zagadnieniem.

Współpraca ma pomóc przygotować się uczniom, którzy wiążą swoją przyszłość z mundurem policyjnym, do przyszłych egzaminów kwalifikujących do służby w Policji.