Przypominamy, że obowiązujące nowe przepisy zmieniły zakres obowiązków, jakie ciążą na uczestnikach ruchu drogowego w tym kierowcach i osobach pieszych właśnie w obrębie przejść dla pieszych.

Wśród przepisów, które obowiązują wszystkich uczestników ruchu, ten budzi najwięcej emocji – pierwszeństwo pieszego przed pojazdem już przy wchodzeniu na przejście dla pieszych. Nowe regulacje prawne w tym zakresie zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. Warto przypomnieć, że to właśnie po wprowadzonych zmianach pieszy uzyskał pierwszeństwo przed pojazdem (z wyłączeniem tramwaju) już wchodząc na przejście dla pieszych. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas wiedział, jak ma się zachować, przejeżdżając bądź przechodząc przez przejście dla pieszych.


 

Kluczem do sukcesu i bezpieczeństwa pieszych jest zwykła ludzka uprzejmość i kultura. Z obydwu stron. Pożądane jest, aby pieszy sygnalizował chęć przechodzenia na drugą stronę jezdni. Może być to gest w postaci podniesienia ręki czy nawiązanie kontaktu wzrokowego, które powinny być wystarczającą informacją dla kierującego. Ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych będzie dbanie o najmłodszych uczestników ruchu drogowego.


 

Do prowadzących pojazdy kierujemy apel, aby uważnie obserwowali nie tylko jezdnię, ale również chodnik w jej obrębie. Nie bez powodu zarówno na pieszym, jak i na kierującym — zgodnie z przepisami — ciąży obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy okazji przekraczania jezdni lub poruszania się nią. Niewątpliwie dla każdej ze stron nie jest to łatwe zadanie, a relacja kierujący-pieszy często w codziennym funkcjonowaniu powoduje różne skomplikowane sytuacje. Należy jednak pamiętać, że jeśli dojdzie do kontaktu pojazdu i człowieka, to wszystkie nieodwracalne szkody i kontuzje ponosi tylko człowiek. Warto, żeby zarówno pieszy znał cenę, jaką może zapłacić za swoje lub czyjeś błędy, a kierujący pamiętał, jak niebezpieczne dla pieszego jest zderzenie z pojazdem i jak tragiczne może być w skutkach. Ta świadomość powinna skłaniać kierowców do unikania niebezpiecznych sytuacji i szczególnej troski o pieszego. Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu.


 

Jeśli wszyscy uczestnicy ruchu będą mieć na uwadze bezpieczeństwo własne i innych, tragicznych zdarzeń będzie coraz mniej. O tej fundamentalnej zasadzie powinniśmy zawsze pamiętać!

asp. Robert Borowski