Pułkownik Sławomir Miazga nowym dowódcą 31. WOG w Zgierzu
W Zgierzu zaszły zmiany na stanowisku dowódczego - pułkownik Sławomir Miazga obejmuje stery 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Ta zmiana to nie tylko nowy rozdział w historii jednostki, ale również zapowiedź dalszej, owocnej współpracy z lokalnymi służbami.
  1. 26 lutego 2024 roku odbyła się ceremonia przekazania obowiązków nowemu dowódcy 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu.
  2. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli Policji z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi oraz Komendy Powiatowej w Zgierzu.
  3. Pułkownik Sławomir Miazga przyjął życzenia od Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektora Mariusza Krzystyniaka oraz Komendanta Powiatowego, inspektora Macieja Klepackiego.

Zmiana dowódcy w jednostce wojskowej to zawsze moment pełen uroczystości, ale również czas na nowe wyzwania i cele. 26 lutego, w scenerii 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu, odbyło się symboliczne przekazanie obowiązków, które zgromadziło nie tylko wojskowych, ale również przedstawicieli lokalnych służb porządkowych. Ceremonia ta podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy różnymi formacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i dobra publicznego.

Nowy dowódca, pułkownik Sławomir Miazga, z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, inspektora Mariusza Krzystyniaka, otrzymał życzenia pomyślności oraz odwagi w pełnieniu służby. Te same dobre intencje przekazał również Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu, inspektor Maciej Klepacki, podkreślając znaczenie współpracy dla zapewnienia spokoju i stabilności w regionie.

Tej ceremonii towarzyszyła nie tylko wymiana życzeń, ale również nadzieja na kontynuację i wzmocnienie już istniejących relacji pomiędzy wojskiem a służbami porządkowymi. Współpraca ta jest nieoceniona w kontekście dbania o bezpieczeństwo obywateli, a każda zmiana dowódcza to okazja do jej dalszego pogłębiania. Pułkownik Miazga, przyjmując obowiązki dowódcy, staje przed szansą nie tylko na wprowadzenie własnej wizji funkcjonowania jednostki, ale również na stworzenie przestrzeni dla nowych inicjatyw współpracy.


Opierając się na: KPP w Zgierzu