UM Zgierz: Centrum Zgierza z nowymi pojemnikami do segregacji odpadów
Zgierz wkłada nowe karty w grę o czystość. W sercu miasta zagoszczą nowoczesne pojemniki do segregacji odpadów, wprowadzając mieszkańców w nową erę ekologicznej świadomości. Rozpoczynając od lutego, aż do kwietnia, ulice Zgierza zapełnią się betonowymi świadkami zmian.
  1. Nowe betonowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów pojawią się na ulicach Zgierza jako część projektu "Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach".
  2. Pierwsze zestawy pojemników, po cztery w komplecie, zostaną udostępnione mieszkańcom od 28 lutego 2024 r.
  3. Pojemniki będą instalowane na ulicach: Popiełuszki, Dąbrowskiego i Czerwińskiego, a następnie na kolejnych.
  4. Lokalizacje pojemników zostały wybrane na podstawie analizy problemów z czystością w centrum miasta.
  5. Do kwietnia planowane jest rozmieszczenie 196 pojemników, na które przeznaczono ponad 400 tysięcy złotych.
  6. Projekt jest współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 w ramach programu "Rozwój Lokalny".

Zgierskie chodniki stają się świadkami ekologicznej transformacji, która rozpocznie się już w lutym. Inicjatywa, zapoczątkowana w ramach projektu "Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach", ma na celu nie tylko poprawę estetyki miejskiej przestrzeni, ale także podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie segregacji odpadów. Przed nami etap, w którym Zgierz stawia na innowacje skierowane na ochronę środowiska.

Emilia Pokrzeptowicz, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza, podkreśla, że nowe pojemniki to element większej strategii mającej na celu ułatwienie mieszkańcom właściwego gospodarowania odpadami. Każdy z nich posiada oznaczenia, które pomagają w segregacji, co jest kluczowe dla efektywnego recyklingu.

Wartościowe jest także to, że inicjatywa ta wspierana jest przez fundusze europejskie, co podkreśla jej znaczenie i wskazuje na szeroki zakres korzyści płynących z odpowiedzialnej segregacji. To, jak zauważa wielu mieszkańców, nie tylko krok w kierunku czystszego miasta, ale i przykład dla innych, jak nowoczesne rozwiązania mogą wspierać lokalne społeczności.

"Kredki" - kolorowe pojemniki do nauki segregacji odpadów, które wcześniej pojawiły się przy placach zabaw, to już stały element krajobrazu Zgierza, doceniany przez najmłodszych. Niebawem, dzięki nowym betonowym pojemnikom, całe rodziny będą mogły jeszcze łatwiej dbać o środowisko.

Zgierz, przyjmując te nowe narzędzia do walki o czystość, pokazuje, że drobne zmiany w codziennym życiu mają moc przekształcania naszego otoczenia. To sygnał, że każdy z nas może przyczynić się do tworzenia lepszego jutra, zaczynając od odpowiedzialnego rozdzielania śmieci.


Na podst. UM Zgierz