UM Zgierz: Projekt
Projekt "Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach" zakończony sukcesem! Zobacz, co zmieniło się w naszym mieście.
  • Wprowadzenie nowych narzędzi online, w tym rozbudowana aplikacja mobilna i Zgierska Karta Mieszkańca.
  • Opracowanie strategicznych dokumentów takich jak "Strategia Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2023-2030" i "Polityka Młodzieżowa".
  • Modernizacja infrastruktury, w tym nowa winda w Urzędzie Miasta, zwiększająca dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami.
  • Restauracje historycznej architektury oraz powstanie Zgierskiego Centrum Seniora i Strefy Rzemiosł Dawnych.

Projekt "Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach" zainicjowany w 2021 roku, dzięki dofinansowaniu z Programu "Rozwój Lokalny", wspieranego przez Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG, dobiegł końca. Zgierz otrzymał znaczące wsparcie finansowe w wysokości około 15 milionów złotych, co umożliwiło realizację licznych przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

W ramach projektu zrealizowano szereg kluczowych inwestycji, które już teraz przekładają się na widoczne korzyści dla lokalnej społeczności. Przykładem może być wprowadzenie rozszerzonej aplikacji mobilnej, która umożliwia lepszą komunikację między mieszkańcami a urzędem miasta, oraz Zgierska Karta Mieszkańca, inicjatywa lojalnościowa skierowana do tych, którzy lokalnie rozliczają swoje podatki.

Ważnym elementem projektu było również opracowanie strategicznych dokumentów, które będą kierunkowskazem dla przyszłego rozwoju Zgierza. Wśród nich znajdują się m.in. dokumenty dotyczące polityki młodzieżowej oraz długoterminowej strategii rozwoju. Ponadto, zidentyfikowano i określono kierunki rekultywacji niezrekultywowanych składowisk odpadów, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony lokalnego środowiska.

O znaczeniu projektu dla miasta mówił podczas konferencji podsumowującej Prezydent Miasta, Przemysław Staniszewski: "- -".

Projekt przyczynił się także do rewitalizacji zabytkowej infrastruktury Zgierza, w tym do stworzenia Zgierskiego Centrum Seniora oraz Strefy Rzemiosł Dawnych, które są nowymi przestrzeniami dla aktywności lokalnych mieszkańców. W Urzędzie Miasta zainstalowano nową windę, eliminując bariery architektoniczne i ułatwiając dostęp wszystkim interesantom.

Zakończenie tego projektu otwiera nowy rozdział w historii miasta, kierując Zgierz na ścieżkę nowoczesności i innowacji, z korzyściami odczuwalnymi przez każdego mieszkańca.


Na podstawie: UM Zgierz