Starostwo Powiatowe Zgierz: Rusza remont drogi Domaradzyn-Karnków
Mieszkańcy powiatu zgierskiego mogą odetchnąć z ulgą – długo wyczekiwany remont drogi pomiędzy Domaradzynem a Karnkowem wreszcie stanie się rzeczywistością. Dzięki podpisanej umowie o dofinansowanie, stan nawierzchni tej drogi zmieni się nie do poznania.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została właśnie podpisana kluczowa umowa, która umożliwi realizację remontu drogi powiatowej 5120 E, łączącej Domaradzyn i Karnków. Koszt całej inwestycji wynosi 530 tysięcy złotych, z czego niespełna 240 tysięcy złotych pochodzić będzie z dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. Resztę kosztów pokryje powiat.

Obecny stan drogi i planowane prace remontowe

Obecnie droga 5120 E, mająca charakter drogi zamiejskiej, jest w bardzo złym stanie. Nawierzchnia jest pokryta siatką spękań oraz licznymi miejscowymi naprawami, które zajmują ponad połowę jej powierzchni. Pobocza gruntowe, utwardzone materiałem kamiennym, są zdeformowane i zarośnięte, co dodatkowo utrudnia bezpieczne poruszanie się po tej trasie.

Planowane prace obejmują wymianę nawierzchni jezdni na odcinku niespełna kilometra o szerokości 4 metrów oraz wykonanie nowych poboczy z kruszywa o szerokości 1 metra. Dzięki tym działaniom, droga zyska nową jakość, co z pewnością poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności

Remont drogi łączącej Domaradzyn i Karnków to inwestycja, na którą czekało wielu mieszkańców powiatu zgierskiego. Poprawa stanu tej drogi będzie miała istotny wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Bezpieczniejsza i wygodniejsza trasa przyczyni się do lepszego skomunikowania obu miejscowości oraz może wpłynąć na rozwój lokalnej infrastruktury.

Na realizację tego projektu mieszkańcy czekali od dawna, a teraz, dzięki wsparciu finansowemu województwa oraz staraniom powiatu, ich oczekiwania wkrótce się spełnią. Prace remontowe powinny zostać zakończone i rozliczone do końca października tego roku.

Perspektywy na przyszłość

Inwestycje takie jak ta są niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców małych miejscowości oraz do utrzymania dróg w dobrym stanie technicznym. To także przykład na to, jak współpraca pomiędzy różnymi szczeblami administracji może przynieść konkretne korzyści dla lokalnej społeczności. Miejmy nadzieję, że droga pomiędzy Domaradzynem a Karnkowem stanie się symbolem pozytywnych zmian w regionie i zachętą do dalszych inwestycji infrastrukturalnych.


Źródło: Starostwo Powiatowe Zgierz