Sala w zgierskim żłobku (2012 r.)

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu została wyznaczona na 26. kwietnia 2019 r. i będzie dokonywana na podstawie kart zgłoszenia składanych w ciągu roku.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza

Informacje o żłobku