30 września w Ostrowie Warckim gm. Warta odbyła się uroczystość oddania do użytku Bazy Ratownictwa Wodnego. W nowo powstałym ośrodku przeprowadzane będą szkolenia podstawowe oraz doskonalające z zakresu ratownictwa wodnego oraz lodowego. Obiekt ten powstał w ramach Programu modernizacji służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2017 – 2020., oraz dzięki wsparciu Wojewody Łódzkiego i lokalnego samorządu.

Honorowego przecięcia wstęgi dokonali nadbryg. Jarosław Wlazłowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Albert Romek Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu oraz p. Krystian Krogulecki Burmistrz gminy Warta. Następnie ks. Adam Stańdo Kapelan strażaków województwa łódzkiego wraz z ks. prałatem Grzegorzem Drzewickim Kapelanem strażaków powiatu sieradzkiego dokonali poświęcenia budynku.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Posłowie na Sejm RP Krzysztof Ciebiada, Piotr Polak oraz Paweł Rychlik, Kazimiera Gotkowicz V-ce Starosta Powiatu Sieradzkiego, Rafał Matysiak Z-ca Prezydenta Miasta Sieradza, przedstawiciele służb współpracujących, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. łódzkiego, przedstawiciele związków zawodowych działających w strukturach PSP.

 

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jędrzej Pawlak KW PSP w Łodzi