Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Roboty na wiadukcie - ul. Piłsudskiego/Szczawińska w Zgierzu

Dobiegają końca wszystkie prace remontowe, prowadzone przy zgierskich wiaduktach kolejowych. Jak informuje prowadząca te inwestycje PKP PLK S.A., obiekty po remoncie będą oddawane do użytku między końcem maja a końcem lipca tego roku. Najwcześniej gotowe mają być wiadukty nad ulicami: Szczawińską i Ozorkowską.

Według planowego terminarza prace w obydwu tych miejscach mają zakończyć się ostatniego dnia maja. Nieco później oddane zostaną do użytku wiadukty nad ulicami: Łódzką i Długą. Jak poinformowała Karolina Biedroń z Biura Zarządu PKP PLK S.A., szczegółowy harmonogram planowanego zakończenia robót modernizacyjnych wygląda następująco:

  • wiadukt w km 15,441 nad ul. Szczawińską w Zgierzu – zakończenie robót zasadniczych przy obiekcie wraz z nawierzchnią asfaltową na ul. Szczawińskiej planowane jest do dnia 31.05.2021 r.;

  • wiadukt w km 17,488 nad ul. Ozorkowską w Zgierzu – zakończenie robót zasadniczych przy obiekcie planowane jest do dnia 31.05.2021 r.;

  • wiadukt w km 58,577 nad ul. Łódzką w Zgierzu – zakończenie robót zasadniczych przy obiekcie wraz z robotami odtworzeniowymi, tj. chodnikami i nawierzchnią bitumiczną drogi planowane jest do dnia 15.06.2021 r.;

  • wiadukt w km 57,064 nad ul. Długą w Zgierzu – zakończenie robót zasadniczych przy obiekcie wraz z robotami odtworzeniowym, tj. chodnikami i nawierzchnią bitumiczną drogi planowane jest do dnia 15.07.2021 r.

Zakończenie wszystkich prac PKP PLK S.A. na terenie Zgierza przewidywane jest na IV kwartał 2021 roku. Przypomnijmy: wszystkie cztery wiadukty w Zgierzu są remontowane wraz z przebiegiem modernizacji linii kolejowej: Łódź Kaliska – Zgierz – Ozorków – Łęczyca – Kutno.

W ramach tej inwestycji remontowane są nie tylko zgierskie wiadukty, ale też dworce: główny oraz Zgierz Północ, budowana jest stacja kolejowa w pobliżu Osiedla 650-lecia, układane są nowe tory. Dzięki całościowej modernizacji zwiększy się liczba pociągów aglomeracyjnych i regionalnych obsługujących całą trasę.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad pół miliarda finansowane są z budżetu i współfinansowane z RPO woj. łódzkiego.