7 czerwca 2022 roku na terenie powiatu zgierskiego policjanci z drogówki przeprowadzili działania pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Uwaga mundurowych skupiła się przede wszystkim na zachowaniu prawidłowych relacji pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego. W wyniku działań policjanci ujawnili 54 wykroczenia uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze ruchu drogowego w związku z prowadzonymi działaniami skupili szczególną uwagę na wykroczeniach, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych i osób poruszających się jednośladami. Między innymi związanych z nieustępowaniem pierwszeństwa pieszym i przekraczaniem prędkości w rejonach przejść dla pieszych.  Pod szczególną uwagą  byli piesi,  mundurowi egzekwowali przechodzenie przez jezdnię w miejscach zabronionych, poruszeniem się pieszych nieprawidłową stroną drogi a w szczególności brakiem odblasków. Kontrolowali stan trzeźwości rowerzystów i stan oświetlenia ich pojazdów. W wyniku działań policjanci ujawnili 54 przypadki niestoswoania się do  przepisów. 5 pieszych ponisło konsekwencje swojej nierostropności, 13 rowerzystów oraz 20 kierujących. Policjanci ujawnili 16 kierujących, którzy przekroczyli prędkość. 

Te liczby to kolejny przykład, że takie akcje są potrzebne nie tylko by karać ale i przypominać o ważnym aspekcie jakim jest bezpieczeństwo na drodze.  


Policjnci apelują. Niezależnie od warunków pogodiowych czy pory dnia niechronieni uczestnicy ruchu powinni być widoczni dal innych uczestników. Przypominamy noszenie odblasków szczegolnie w miejscach nieoświetlonych i po zmierzchu poza terenem zabudowanym jest dbaniem o swoje bezpieczeństwo. Rowerzyści muszą zadabać o swoje jednoślady wyposażając je zgodnie z przepisami. Wszystkie te elementy sprawią, że inni uczestnicy ruchu będą mieli czas na podjęcie prawidłowej reakcji. 

asp. Robert Borowski