logo

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Zgierzu informuje, iż posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 180 000,00 zł przeznaczone na:

  • utworzenie 2 miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (po 90 000,00 zł na 1 stanowisko).

Mając na uwadze powyższe w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach ww. formy wsparcia.

UWAGA! Zmianie ulegają zasady dotyczące przedmiotowej formy pomocy w zakresie zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji w formie poręczenia osób trzecich według prawa cywilnego oraz weksla z poręczeniem wekslowym (aval).

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorcówDokumenty do pobrania

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu