kawiarnia w Starym Młynie

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Zgierzu zaprasza do składania ofert na prowadzenie kawiarni MŁYNEK w siedzibie: Stary Młyn - ul. Długa 41a.

Ofertę należy złożyć do dnia 23 września 2022 r. do godz. 12:00 w Starym Młynie (siedzibie MOK w Zgierzu) - ul. Długa 41A (pok. nr 18 - II piętro) na załączonym Formularzu ofertowym, wraz z niezbędnymi złącznikami.

Lokal można oglądać np. w dniach:

  • 20.09.2022 r. o godz. 11:00
  • oraz 21.09.2022 r. o godz. 17:00.

Szczegółowe zasady i oczekiwania znajdują się ogłoszeniu o konkursie:

  1. Zarządzenie dyrektorki MOK
  2. Ogłoszenie o konkursie
  3. Formularz oferty - pdf
    3.a) Formularz oferty - doc
  4. Plan graficzny

Źródło: Stary Młyn