grafika

Eksperci z całej Polski wezmą udział w konferencji "Architektura drewniana. Postrzeganie zabytku w przestrzeni miejskiej", która odbędzie się w dniach 6-7 października 2022 r. Spotkanie, poświęcone wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony tradycji budownictwa drewnianego, organizuje Park Kulturowy Miasto Tkaczy.

Konferencja ma charakter otwartego spotkania, składającego się ze spotkań roboczych i warsztatowych, wypowiedzi naukowych, prezentacji dobry praktyk. Specjaliści spróbują odpowiedzieć na pytania, jak rozumieć, chronić i zmieniać drewniane dziedzictwo kulturowe? W debacie obecny będzie głos młodego pokolenia, które będzie mogło wypowiedzieć się w debacie wraz z mieszkańcami.

Architektura drewniana jest najszybciej ginącym zabytkiem na mapie historycznego dziedzictwa kulturowego Polski. Jej zasoby są wciąż nie w pełni zinwentaryzowane, a samo objęcie obiektu opieką konserwatorską nie chroni go przed zniszczeniem. To piękne, ale jednocześnie bardzo trudne dziedzictwo. Dlatego tak ważne jest by dzielić się wiedzą i doświadczeniem – mówi Anna Małaczyńska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.

Spotkanie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, dla których interesujący jest problem ochrony i opieki nad zabytkami, w szczególności do właścicieli zabytków lub obiektów znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską, osób zamieszkujących obiekty zabytkowe, pracowników samorządowych, radnych miasta, konserwatorów zabytków, historyków sztuki, architektów, radców prawnych, przedsiębiorców, społecznych opiekunów zabytków.

Dlaczego właśnie w Zgierzu spotykają się specjaliści z całej Polski?

Zgierz był pierwszym miastem w regionie, które zapoczątkowało rozwój przemysłu włókienniczego. Przybywający tutaj w XIX w. osadnicy szukali miejsc zamieszkania i pracy. Efektem było powstanie Nowej Osady w Zgierzu, celowo zaprojektowanego "miasta idealnego" na potrzeby osady rzemieślniczej, raju dla rzemieślników przybywających tu całej Europy.

Dzisiaj historyczne granice osady znajdują się w sercu miasta, a znaczna jej część jest pod ochroną konserwatorską, w tym powstały w 2003 roku jako jeden z pierwszych w Polsce, Park Kulturowy Miasto Tkaczy.

Skala zachowanych XIX-wiecznych domów rzemieślników, w większości o konstrukcji drewnianej oraz takim samym projekcie architektonicznym, jest jedyna i niepowtarzalna w Polsce – mówi Olga Tuszyńska-Szczepaniak z Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.

W początkach 1821 roku trzy bazowe projekty domów sukienników były obowiązujące dla każdego osadnika, który rozpoczynał budowę domu pod warsztat. Stąd też powstający zespół ponad dwustu domów rzemieślniczych dostał spójną i uporządkowaną formę architektoniczną.

- Liczymy, iż współcześnie pozostało w Zgierzu ok. 160 drewnianych domów rzemieślniczych. Różnią się one stanem prawnym, technicznym i lokalizacją. Stanowią niezwykle cenny materiał badawczy. Obiekty znajdujące się na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy i poza jego granicami dają okazję do prowadzenia badań architektoniczno-urbanistycznych, w szczególności specyfiki architektury drewnianej i parków kulturowych w przestrzeni miejskiej, jako formy ochrony zabytków – podkreśla Anna Małaczyńska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.

Wydarzenie zostało włączone w jubileuszowe obchody 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pod honorowym Patronatem Prezydenta RP oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest pierwszym z cyklu dwuletnich spotkań w Mieście Tkaczy pod hasłem "Zgierskie Seminaria o Drewnie".

Konferencję współorganizują:

  • Narodowy Instytutu Dziedzictwa Pracownia Terenowa w Łodzi,
  • Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Łódzki.

Ogólnopolska konferencja "Architektura drewniana. Postrzeganie zabytku w przestrzeni miejskiej"

Miejsce wydarzenia:

  • 6 października (czwartek) - Stary Młyn (ul. Długa 41a),
  • 7 października (piątek) - Hostel FOLKier (ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 - oficyna).

Wstęp wolny.

Program i rejestracja dostępne na stronie: www.miastotkaczy.pl

Do pobrania: 
Program konferencji (pdf) (5.38MB)