Budynek sądu przy ul. Sokołowskiej 6

Z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na ławników (wymagania, dokumenty do pobrania, w tym m.in. karta zgłoszeniowa), można uzyskać:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Zgierza - bip.zgierz.pl,
  • na stronie Sądu Rejonowego w Zgierzu - zgierz.sr.gov.pl
  • osobiście: w pokoju 109 Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16 - I piętro).

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, na I piętrze w pokoju nr 109) w dni robocze:

  • poniedziałek w godz. 08:00-16:00,
  • wtorek w godz. 08:00-17:00,
  • środa w godz. 08:00-16:00,
  • czwartek w godz. 08:00-16:00,
  • piątek w godz. 08:00-15:00.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Zgierza po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel. 42 714 31 02.