grafika

Artykuł stanowi skróconą, dostępną opinii publicznej wersję Raportu o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2022. Dokument w pełnym wydaniu, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, został do końca maja br. przedłożony radnym jako obowiązkowe podsumowanie rocznego działania organu wykonawczego gminy, którym jest Prezydent Miasta Zgierza.

Czym jest raport o stanie gminy?

Prezydent Miasta Zgierza ma ustawowy obowiązek przedstawić do końca maja każdego roku radnym Gminy Miasto Zgierz raport o jej stanie. W dokumencie znajduje się podsumowanie działań prezydenta w całym minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, zadań, strategii oraz budżetu gminy - a także wykonywania uchwał Rady Miasta Zgierza.

Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2022 zawiera:

 • sprawozdanie z działań prezydenta w całym minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań, strategii oraz budżetu gminy - a także wykonywania uchwał Rady Miasta Zgierza,
 • informacje o zadaniach i kompetencjach Prezydenta Miasta Zgierza wynikających z porozumień z innymi jednostkami.

wydatki, dochody, deficyt Gminy Miasto Zgierz w 2022 rokuFinanse Gminy Miasto Zgierz w roku 2022:

Wydatki: 335 169 901,15 zł

 • wydatki bieżące: 295 793 273,76 zł
 • wydatki majątkowe: 39 376 627,39 zł

Dochody: 306 806 548,45 zł

 • dochody bieżące: 284 415 454,69 zł
 • dochody majątkowe: 22 391 093,76 zł

Dochody niższe w stosunku do 2021 roku o 8 452 102,77 zł w związku z sytuacją zewnętrzną, czyli inflacją, konfliktem zbrojnym na Ukrainie, czy kryzysem gospodarczym oraz spadkiem udziału we wpływach z podatku PIT.

Deficyt: 28 363 352,70 zł, w związku z realizacją trwających, wieloletnich inwestycji i koniecznością zabezpieczania na nie środków w budżecie.

wykaz zrealizowanych lub podjętych inwestycji w 2022 rokuTrudne czasy, ale inwestycje trwają!

Najważniejsze działania Gminy Miasta Zgierz zrealizowane lub podjęte w roku 2022:

 • Działania zabezpieczające środowisko przed negatywnym oddziaływaniem składowisk odpadów;
 • Dystrybucja węgla przez samorządy;
 • Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu;
 • Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF;
 • Rewitalizacja przestrzeni Parku Miejskiego w Zgierzu;
 • Rewitalizacja budynków przy ul. Narutowicza;
 • Zgierskie Centrum Seniora;
 • Program Rozwój Lokalny;
 • Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu;
 • Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem krytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.

Łączna kwota na inwestycje w 2022 roku wyniosła 36 453 289,05 zł.

wykaz pozyskanych dodatkowych środków zewnętrznychPozyskujemy dodatkowe środki

Dodatkowe środki zewnętrzne pozyskane w roku 2022 na dalsze działania inwestycyjne, w następnych latach:

 • Pozyskanie dofinansowania na dalsze etapy realizacji przebudowy Hali Sportowej MOSiR celem rozszerzenia jej funkcjonalności z programu rządowego Polski Ład;
 • Pozyskanie dofinansowania na budowę i modernizację infrastruktury drogowej, łącznie osiem zadań. W ramach zadania wykonane zostaną ul. Żytnia, ul. Kasprzaka, ul. Lewandowskiego ul. Promienistych, ul. Bardowskiego, ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego, ul. Chopina, ul. Maczka, ul. Chełmońskiego;
 • Dodatkowe dofinansowanie na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów infrastruktury na terenie MOSiR Zgierz";
 • Pozyskanie dofinansowania na realizację remontu ul. Rembowskiego.

Łączna kwota pozyskanych środków w 2022 roku wyniosła 28 655 429,51 zł.

Budujemy w Zgierzu!

Inwestycje mieszkaniowe:

 • MPGM Sp. z o.o.: przetarg na kolejny etap realizacji budynku przy ul. Rembowskiego;
 • TBS Sp. z o.o.: dwa budynki przy ul. Boya-Żeleńskiego (57 mieszkań).

Konsultujemy raporty z mieszkańcami

 • współpraca ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog od 2020 roku;
 • raporty dotyczą obszarów, które sami mieszkańcy wskazali jako kluczowe.

Pełna wersja Raportu o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2022 (składana przez Prezydenta Miasta radnym Rady Miasta Zgierza), jest ogólnie dostępnym dokumentem. Znaleźć ją można w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).