Nowe chodniki w Grotnikach poprawią bezpieczeństwo pieszych
W Grotnikach zakończono ważne inwestycje, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Oddano do użytku kilka nowych odcinków chodników, które mają ułatwić poruszanie się mieszkańcom.
  1. Nowe chodniki przy ul. Krótkiej i ul. Piekarskiej.
  2. Połączenie istniejących chodników z nowymi ciągami pieszo-rowerowymi.
  3. Zabezpieczenie chodników barierami na przewężeniach.
  4. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszo-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego", dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zakończono budowę nowych chodników w Grotnikach. Inwestycja ta jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w naszej miejscowości.

Jednym z głównych elementów projektu było stworzenie 190 metrów nowego chodnika wzdłuż ul. Krótkiej. Ten odcinek łączy istniejący chodnik na ul. Sosnowej z nowo wybudowanym ciągiem pieszo-rowerowym w Jedliczu A, który prowadzi do ul. Granicznej. Dzięki temu mieszkańcy zyskali wygodny i bezpieczny dostęp do kluczowych punktów w miejscowości.

Dodatkowo, wzdłuż torów kolejowych na ul. Piekarskiej powstało 300 metrów chodnika. Na odcinku znajdującym się nad skarpą zamontowano bariery zabezpieczające, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Ten nowy odcinek chodnika ułatwia dojście do ul. Łódzkiej, gdzie również wybudowano 70 metrów nowego chodnika, łącząc go z wcześniej istniejącą infrastrukturą na wysokości skrzyżowania z ul. Ogrodową.

Projekt obejmował także wykonanie zjazdów do posesji, co znacząco podnosi komfort mieszkańców. Te nowe inwestycje są nie tylko praktyczne, ale również estetycznie wkomponowane w krajobraz, co cieszy oko i podnosi jakość życia w naszej miejscowości.

Dzięki tym inwestycjom, poruszanie się po Grotnikach stanie się znacznie bezpieczniejsze i wygodniejsze. Mieszkańcy mogą teraz cieszyć się lepszą infrastrukturą, która nie tylko ułatwia codzienne życie, ale również podnosi wartość nieruchomości w okolicy.


Opierając się na: Powiat Zgierski