Spotkanie w Zgierzu: Jak zniwelować bariery architektoniczne i komunikacyjne?
W piątek w Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyło się spotkanie poświęcone projektom, które mają na celu usunięcie barier architektonicznych i komunikacyjnych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy wymieniali się doświadczeniami i pomysłami na poprawę życia osób z niepełnosprawnościami.
  1. Spotkanie z Przemysławem Suligorskim z PFRON.
  2. Omówienie możliwości dofinansowania do zakupu windy i mikrobusów.
  3. Wsparcie dla remontów pomieszczeń i sanitariatów.
  4. Ważność pełnej wiedzy instytucji pomocy społecznej o dostępnych dofinansowaniach.

W trakcie spotkania, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym, Przemysław Suligorski z łódzkiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił dostępne programy wsparcia. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się więcej o możliwościach dofinansowania do zakupu windy, mikrobusa przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także schodołazów.

Joanna Mariankowska z Zarządu Powiatu Zgierskiego podkreśliła, że pełna wiedza na temat dostępnych dofinansowań jest kluczowa dla instytucji pomocy społecznej. – Ważne jest, aby instytucje pomocy społecznej miały pełną wiedzę na temat ewentualnych dofinansowań, które mogą pozyskać, aby jeszcze skuteczniej realizować swoją misję na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami – mówiła Mariankowska.

Podczas dyskusji przedstawiono również możliwości wsparcia dla remontów pomieszczeń oraz sanitariatów, co może znacząco poprawić dostępność i komfort osób z niepełnosprawnościami. Takie inicjatywy są niezbędne, aby stworzyć środowisko, w którym każdy mieszkaniec powiatu może czuć się swobodnie i bezpiecznie.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe Zgierz