Zakończono budowę systemu e-usług dla powiatów województwa łódzkiego
Województwo łódzkie zakończyło realizację nowoczesnego projektu, który ma na celu wsparcie świadczenia e-usług przez lokalne powiaty. Dzięki współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego, mieszkańcy mogą liczyć na lepszy dostęp do informacji przestrzennej.

Zakończenie projektu wspierającego e-usługi w powiatach łódzkiego

Z przyjemnością informujemy, że zakończono realizację projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego". Projekt ten, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, miał na celu stworzenie nowoczesnego systemu informacji przestrzennej.

Rola Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Inicjatorem i realizatorem projektu był Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, do którego należy również nasz powiat. Dzięki temu powiaty z terenu województwa łódzkiego zyskały narzędzie, które pozwoli na bardziej efektywne świadczenie e-usług. Tego typu rozwiązania technologiczne są niezbędne w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie.

Finansowanie i cele projektu

Projekt był współfinansowany w ramach poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Jego głównym celem było stworzenie systemu, który ułatwi mieszkańcom dostęp do informacji przestrzennej, co wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli szybciej i sprawniej załatwiać swoje sprawy urzędowe, korzystając z nowoczesnych technologii.

Korzyści dla mieszkańców

Nowy system informacji przestrzennej to nie tylko ułatwienie dla urzędników, ale przede wszystkim korzyść dla mieszkańców. Dzięki niemu dostęp do wielu usług stanie się prostszy i bardziej intuicyjny. To kolejny krok w stronę unowocześnienia i usprawnienia funkcjonowania lokalnej administracji, co z pewnością zostanie docenione przez społeczność lokalną.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z nowymi możliwościami, jakie oferuje wdrożony system. To inwestycja w przyszłość, która przyniesie korzyści na wielu płaszczyznach życia codziennego.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe Zgierz