Oszustwa w Zgierzu: Fałszywi urzędnicy próbują wyłudzać pieniądze
W ostatnich dniach coraz częściej dochodzi do przypadków oszustw, w których przestępcy podszywają się pod urzędników miejskich. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych dotyczących płatności i danych osobowych.

Fałszywi urzędnicy dzwoniący do mieszkańców

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o osobach podszywających się pod urzędników miejskich i próbujących wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Oszuści dzwonią do mieszkańców, informując o rzekomych nieuregulowanych płatnościach, które rzekomo wymagają natychmiastowej interwencji.

Jak rozpoznać prawdziwego urzędnika?

Warto pamiętać, że prawdziwi urzędnicy Urzędu Miasta nigdy nie proszą przez telefon o podanie danych osobowych ani nie żądają natychmiastowych płatności. W przypadku takich próśb należy zachować ostrożność i nie udzielać żadnych informacji. Zawsze można zweryfikować autentyczność rozmowy, dzwoniąc bezpośrednio do Urzędu Miasta pod oficjalnym numerem telefonu.

Co robić w przypadku podejrzanego telefonu?

Jeśli otrzymasz podejrzany telefon, nie podawaj żadnych danych ani nie dokonuj żadnych płatności. Zaleca się natychmiastowe zakończenie rozmowy i skontaktowanie się z Urzędem Miasta, aby upewnić się, czy rzeczywiście miały miejsce jakiekolwiek nieuregulowane płatności. Ponadto, wszelkie próby oszustwa należy zgłaszać na Policję.

Apel o czujność i współpracę

Urząd Miasta dziękuje mieszkańcom za czujność i współpracę w walce z oszustami. Każde zgłoszenie jest ważne i pomaga w zapobieganiu kolejnym próbom wyłudzeń. Zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku w kontaktach telefonicznych jest kluczowe, aby nie paść ofiarą oszustwa.

Mając na uwadze powyższe wskazówki, możemy wspólnie przeciwdziałać przestępstwom i dbać o bezpieczeństwo naszej społeczności.


Opierając się na: Urząd Miasta w Zgierzu