Na przestrzeni ostatnich lat społeczności wiejskie podlegają intensywnym przemianom. Zmienia się charakter podejmowanej pracy zawodowej, zmienia się struktura mieszkańców. Wieś jest dziś miejscem życia zarówno tych, którzy się na niej urodzili, jak i tych, którzy wyemigrowali z miast, uznając wieś, jako atrakcyjniejsze miejsce zamieszkania.

W związku z tym, zmienia się również rola sołtysa. To dziś lider wsi, dbający o zaspokojenie potrzeb społecznych czy kulturalnych mieszkańców sołectwa. To gospodarz wsi i jej opiekun, który reprezentuje interesy sołectwa na zewnątrz, organizuje życie społeczno-kulturalne, zna potrzeby lokalnej społeczności.

W Polsce funkcję sołtysa sprawuje ponad 40 tysięcy osób, z czego w naszym powiecie, jednym z największych w kraju, jest ich 179. To właśnie dla nich – społecznych gospodarzy wsi, powiatowy samorząd już po raz trzeci zorganizował „Powiatowe Obchody Dnia Sołtysa”.

15 marca Starosta Zgierski Bogdan Jarota, wraz z Adamem Świniuchem – członkiem Zarządu Powiatu Zgierskiego i gośćmi – posłami na Sejm RP: Agnieszką Hanajczyk i Pawłem Bejdą, wręczyli wszystkim sołtysom podziękowania, a sześciorgu z nich okolicznościowe medale. „Sołtysi na Medal”: Sabina Śniecikowska z Dąbrówki Wielkiej, Alicja Piekarska z Pludwin, Marcin Sadowski z Kolonii Brużycy, Bogdan Wydrzyński z Chociszewa, Mirosław Rzeźnik z Popowa Głowieńskiego i Jan Rzepkowski z Konar to osoby, które mogą pochwalić się skutecznością w działaniu. To dzięki ich zaangażowaniu udało się np.: utwardzić ulice, zainstalować oświetlenie, zbudować plac zabaw czy wiejską świetlicę.

Oprócz doceniania pracy sołtysów, nasz samorząd idzie o krok dalej.

- Powiat zgierski od lat wspiera sołeckie inicjatywy takie jak Mikołajki czy Dzień Dziecka – mówi prowadząca „Powiatowe Obchody Dnia Sołtysa” Maria Kaczorowska – Sekretarz Powiatu. – Obecnie przygotowujemy cykl spotkań dedykowany sołtysom, podczas których eksperci, będą omawiali tematykę związaną z pozyskiwaniem środków na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć.

III „Powiatowe Obchody Dnia Sołtysa” były także okazją do spotkań, wymiany pomysłów i wspólnej zabawy podczas koncertu utalentowanych Julii Szwajcer i Marcela Ignaczaka, którzy zaprezentowali pełen wzruszeń i emocji program artystyczny zatytułowany: „Z tobą chcę oglądać świat...”.

logo RSS