Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Równo o godz. 9.00, ponad pół tysiąca tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników z terenu powiatu zgierskiego, przystąpiło do „egzaminu dojrzałości”. Podobnie jak w latach ubiegłych, do matury podchodzą także abiturienci z wcześniejszych roczników oraz osoby ze szkół niepublicznych. Na początek uczniowie zmierzą się z obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego. Jutro czeka ich egzamin z matematyki – poziom podstawowy 7 maja, rozszerzony – 9 maja. Z kolei 8 maja uczniowie będą pisać maturę z języka angielskiego.

Maturzyści oczekujący dziś na wejście na salę egzaminacyjną w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu przyznają, że nie potrzebowali dodatkowych lekcji aby przygotować się do „egzaminu dojrzałości”. Zgodnie twierdzą, że od wyników matur zależy, co będą robić w przyszłości. Wśród odpowiedzi na pytania o kierunki studiów, pojawiały się: kosmetologia, administracja, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.

Od 6 do 25 maja maturzyści będą zmagać się z ustnymi egzaminami z języków obcych nowożytnych, zaś od 9 do 22 maja z językiem polskim, mniejszości narodowych, łemkowskim oraz językiem kaszubskim.

Maturzyści muszą przystąpić do czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz z wybranego przez siebie dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Uczniowie przystąpią także do dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego i wybranego języka obcego (obydwa bez określania poziomu).

Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w tym roku, najczęściej wybieranym egzaminem z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym są: język angielski (57,5% zdających), geografia (26,6% zdających), matematyka (22,8% zdających), język polski (21,0% zdających) oraz biologia (17,7% zdających).

Tegoroczne egzaminy maturalne potrwają do 25 maja. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia oraz połamania piór.


logo RSS