22 maja w sali „100 – lecia Niepodległości” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie na którym prof. Zbigniewem Rau Wojewoda Łódzki wraz z st. bryg. Markiem Jankowskim Zastępcą Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przekazali promesy na zakup 23 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Oficjalny dokument odbierali przedstawiciele gmin i ochotniczych straży pożarnych. Wartość pojazdów oceniono na ponad 17 mln zł z czego blisko 11,5 mln zł pochodzić będzie z dotacji Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpisów z firm ubezpieczeniowych - przekazywanych poprzez Komendę Główną PSP oraz dotacji dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wkład finansowy gmin to ponad 5,5 mln zł.