Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

W związku z informacjami zgłaszanymi przez mieszkańców Zgierza o nieprzyjemnych zapachach pojawiających się w godzinach dziennych i nocnych w różnych częściach miasta, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zgierza i w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczęto proces rozpoznania w terenie z udziałem służb miejskich i inspektorów WIOŚ w Łodzi. Czynności mają charakter ciągły i nie dotyczą poszczególnych podmiotów, a jedynie różnych miejsc, również obszarów rolnych, w których nieprzyjemne zapachy się pojawiają i które są zgłaszane przez mieszkańców.

O efektach będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych Miasta Zgierza i Straży Miejskiej w Zgierzu.


1000 Znaków do wykorzystania