Zakończyła się realizacja bardzo ważnego, trzyletniego projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”, który budynki wszystkich powiatowych szkół przeniósł w XXI wiek, czyniąc je obiektami energooszczędnymi i efektywnie ogrzewanymi, a przez to tańszymi w utrzymaniu.

Projekt, oprócz termomodernizacji sześciu placówek oświatowych, czyli: Zespołu Licealno-Sportowego i Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół nr 1 w Głownie oraz Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, objął także inwestycje dociepleniowe zrealizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz siedzibie zgierskiego starostwa na ul. Długiej. Całość działań, dokonanych w tych obiektach od roku 2016, podsumowano dziś na konferencji z udziałem władz powiatu, dyrektorów zmodernizowanych jednostek, wykonawców prac oraz mediów.

- Realizacja tego flagowego projektu inwestycyjnego trwała 3 lata i objęła 8 obiektów użyteczności publicznej, a jego całkowita wartość wyniosła 10,5 mln zł, z czego aż 6,4 mln udało nam się pozyskać z Unii Europejskiej - mówił podczas inauguracji konferencji starosta zgierski Bogdan Jarota. - Możemy poszczycić się, że każda podległa nam szkoła jest po termomodernizacji, a co za tym idzie są to placówki wyglądające bardzo estetycznie, docieplone, ekologiczne, bo o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię.

Za udaną realizację wielomilionowego przedsięwzięcia starosta podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a więc: urzędnikom starostwa (wspominając m.in. śp. Ilonę Rafalską, która jako naczelniczka Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych rozpoczęła i odpowiadała za realizację projektu do maja br.), dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, projektantom i wykonawcom.

Szczegóły, dotyczące założeń projektu termomodernizacyjnego, jego realizacji i osiągniętych efektów, przedstawiła uczestnikom konferencji nowa naczelniczka Wydziału Rozwoju Agata Rutkowska. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem była poprawa jakości życia w regionie, poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne, użytkowane na cele grzewcze.

O efektach termomodernizacji najwięcej mówią liczby, określające spadek zapotrzebowania na energię w poszczególnych budynkach. Rekordzistą jest Zespół Szkół nr 1 w Głownie, który zużywa dziś o 88,4 % energii mniej, niż przed termomodernizacją, która tutaj objęła również instalację nowoczesnych pomp ciepła. Na drugim miejscu uplasował się Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim ze spadkiem zapotrzebowania na energię na poziomie – 87,35%, a na miejscu trzecim - Zespół Szkół Specjalnych w Głownie–76,28%. W pozostałych jednostkach spadek zapotrzebowania na energię wyniósł od 35,99% do 62,4%. W sumie, we wszystkich zmodernizowanych budynkach, roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszyło się o 3.171.916,49 kilowatogodzin. Dokonane inwestycje przyczyniły się także do poprawy estetyki obiektów, co na konferencji pokazano w galerii fotografii, ukazującej je „przed i po” realizacji poszczególnych zadań.

O realizacji projektu w swoich placówkach opowiadali dyrektorzy ZL-S w Aleksandrowie Łódzkim Renata Święciak-Ruda i ZZSP w Zgierzu Arkadiusz Kędzierski.

- Mieliśmy nieprawdopodobne szczęście do wykonawcy i podwykonawców – mówiła dyrektor ZL-S, wspominając że ekipa weszła do placówki w maju, ale mimo tego egzaminy maturalne odbywały się bez zakłóceń. Prace rozpoczęto od wymiany oświetlenia, a inne, najbardziej inwazyjne roboty, były realizowane w okresie wakacyjnym.

Z kolei w ZZSP, o czym wspomniał dyrektor Kędzierski, nie lada wyzwaniem dla wykonawcy było docieplenie starszego, jeszcze XIX-wiecznego budynku, którego fundamenty wykonane są z kamienia, a cały obiekt znajduje się pod kuratelą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który, mimo starań powiatowego samorządu, nie zgodził się na docieplenie ściany od ulicy Długiej.

- Korzyści z realizacji projektu widać na pewno. Przede wszystkim w szkole jest cieplej – opowiadał dyrektor ZZSP. Wykonanie całego węzła cieplnego na nowo, sprawiło, że w już w tegorocznym budżecie szkoły oszczędności na ogrzewanie szacowane są na 50 tys. zł.


Artykuły promocyjne