Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Herb Zgierza

26 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II nr 16) - przy drzwiach zamkniętych odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji.