Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

W Domu Dziecka w Grotnikach już od kilku dni słychać nie tylko gwar dzieci, ale również dźwięki maszyn, stukanie i wiercenie, a to oznacza, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

– Ekipa budowlana rozpoczęła prace od rozebrania ścian w pierwszej części budynku, w miejscu gdzie były pokoje mieszkalne dzieci i świetlica – mówi Wojciech Brzeski, członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, który odpowiada za powiatowe inwestycje. – Na zewnątrz zaś zostało już zdjęte utwardzenia wokół budynku i trwają przygotowania do budowy klatki schodowej.

Przypomnijmy inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy budynku m.in. budowy ścian działowych, nowych łazienek i klatki schodowej, wymianę drzwi wewnętrznych, wyposażenie aneksów kuchennych w nowy sprzęt AGD, remont istniejących sanitariatów oraz piwnic. Przebudowa związana jest z dostosowaniem istniejącego obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów.

Drugim etapem jest termomodernizacja m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymiana źródła ciepła na gruntową pompę ciepła, a także okien, drzwi, instalacji c.o. i cwu, budowa instalacji fotowoltaicznej, remont kominów i balustrad balkonowych oraz modernizacja oświetlenia. Dzięki tym działaniom uda się zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 80% oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Prace prowadzone są równolegle i zakończą się pod koniec października tego roku. Łączny koszt inwestycji to ponad 4,4 mln zł. Na realizację termomodernizacji powiat zgierski otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi.


Powiat Zgierz: Zmiany, zmiany, zmiany