Zgierscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kolejny raz zaangażowali się w działania na przejazdach drogowo-kolejowych. Przeprowadzona akcja miał na celu ograniczenie liczby zdarzeń na przejazdach oraz edukację uczestników ruchu drogowego na rzecz bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych.

 

W czwartek 13.01.2022 r policjanci zgierskiej drogówki wraz z przedstawicielem PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadzili działania pn. „ Bezpieczny przejazd”. W ramach działań funkcjonariusze czuwali, aby na przejazdach kolejowych i w ich okolicach nie dochodziło do zdarzeń, jednocześnie informując uczestników o zmianach w przepisach dotyczących zmian w wysokości mandatu za niestosowanie się do sygnalizacji na przejazdach kolejowych. Dla przypomnienia art 97a - uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także kierujący pojazdem, który narusza zakaz:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych

2) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2000 złotych.


 

Kilka rad dla przypomnienia na co zwracać uwagę w casie przejeżdżania przez tory.

1. Pociągi mogą poruszać się w dowolnym kierunku i w dowolnym czasie. Czasami wagony są pchane przez lokomotywy zamiast być ciągniętymi.

2. Lokomotywa waży średnio 80 ton. To powoduje, że siła z jaką uderza lokomotywa w samochód jest proporcjonalna do siły z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę.

3. Pociągi mają zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów ratunkowych, uprzywilejowanych, samochodów i pieszych.

4. Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Zawsze należy spodziewać się pociągu na każdym skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej.

5. Dzisiejsze pociągi są cichsze, wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Pociąg jest zawsze bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz.

6. Droga hamowania pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej.

7. Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji.

8. Jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one eksploatowane nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.

9. Pamiętaj, aby przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.