Przedstawiciel firmy Rembud i Prezydent Miasta Zgierza

W Zgierzu rozwija się coraz więcej inwestycji. Miasto remontuje drogi, prowadzi rewitalizację drewnianych budynków, rozbudowuje bazę sportową i rekreacyjną. W środę (15.06.2022 r.) podpisana została umowa na przebudowę ul. Przygranicznej oraz remont ulicy Fijałkowskiego, co umożliwi stworzenie zorganizowanego połączenia rowerowego dwóch najważniejszych miejsc na mapie zgierskiej rekreacji - ośrodka Malinka z parkiem miejskim.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę ulicy (z systemem odwodnienia), chodników - a także utworzenie ścieżki rowerowej. Ten element inwestorzy, czyli Gmina Miasto Zgierz, uważają za kluczowy. Nie było dotąd pomysłu na wygodne połączenie rowerowe miasta z Malinką.

- Mieliśmy wiele sygnałów od rowerzystów, że chcieliby łatwo i bezpiecznie dojeżdżać z parku na Malinkę, ulica Piątkowska na to nie pozwala, stąd pojawił się pomysł na ulicę Przygraniczną - mówi Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza. - Dzięki nowej inwestycji z pewnością będzie to możliwe.

Dzięki umowie z firmą Rembud, wyłonionym w przetargu wykonawcą, który dobrze spisał się podczas dwuletniego remontu Malinki, ul. Przygraniczna zostanie zbudowana od podstaw. Natomiast ul. Fijałkowskiego, na odcinku między ul. Szczawińską a jej połączeniem z ul. Przygraniczną, będzie przebudowana.

Modernizacja wspomnianego odcinka dróg będzie kosztować około 9,5. miliona złotych. Co ważne, wszystkie środki na jej realizację Zgierz pozyskał z funduszy zewnętrznych. Inwestycja w systemie “zaprojektuj-wybuduj” ma potrwać dziewiętnaście miesięcy - wstępna data jej zakończenia to luty 2024.

To jednak dopiero jedna z wielu inwestycji realizowanych lub planowanych w Gminie Miasto Zgierz. Na wszystkie pozyskiwane są środki zewnętrzne, różni się tylko wysokość własnego wkładu gminy. Ostatnio udało się wywalczyć aż 27 milionów złotych na inwestycje drogowe oraz rozbudowę bazy sportowej. Prawie 12 mln. z tej transzy przeznaczone będzie m.in. na remont ulic Barlickiego i Dąbrowskiego (ze skrzyżowaniem z ul. 1 Maja), wybudowanie ulicy Żytniej (od Polnej do Gałczyńskiego wraz z "rękawami"), czy modernizację układu dróg, połączonego z kanalizacją deszczową, na Rudunkach (Promienistych, Lewandowskiego, Kacprzaka, Bardowskiego). Na dokończenie wszystkich tych prac inwestorzy dają wykonawcom mniej więcej dwa lata.

Pozostała część otrzymanych środków, około piętnastu milionów złotych, przeznaczona będzie na inwestycje w ośrodku sportowym MOSiR przy ul. Wschodniej. Dokończony będzie szósty etap przebudowy starej hali sportowej, tuż obok powstanie hala pneumatyczna (balon nad boiskiem zimowym dla piłkarzy), kontenery szatniowe, nastąpi również renowacja budynku administracyjnego z wymianą okien i naprawą tarasu. Wykorzystane zostaną jeszcze dwa strumienie zewnętrzne finansujące te sportowe wydatki.

Wciąż trwają prace renowacyjne na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Obecnie wymieniane jest poszycie dachowe oraz okna w kilku drewnianych budynkach przy ul. Narutowicza. Podczas działania ekip dokonano ważnych odkryć związanych z historią architektury w regionie.

- Ta rewitalizacja otwiera szerzej drzwi historii dla wszystkich pasjonatów i znawców architektury drewnianej, historyków sztuki, a także odwiedzających nas coraz częściej turystów - mówi Anna Małaczyńska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zgierza ds. Parku Kulturowego. - Jednocześnie wartość architektoniczna odnawianej zabudowy, a tym samym ładniejsze otoczenie powoduje, iż sami mieszkańcy Zgierza coraz częściej doceniają walor estetyczny i kulturowy tej dzielnicy.

Choć w niektórych spośród rewitalizowanych domków tkaczy nastąpi przebudowa wnętrza, to wszystkie pozostaną w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Zgierz. Ich modernizacja jest możliwa dzięki wsparciu programu RPO 2014-21 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), z wkładem własnym gminy w wys. około 10. milionów złotych.

Na renowację czekają także stare budynki przy ul. Długiej (w pięciu lokalizacjach). Tu można będzie rozwinąć zakres prac remontowych, dokonując termoizolacji. Gdy rozstrzygnięty już zostanie przetarg na wykonawcę zlecenia, ekipy remontowe wejdą do akcji, poczynając od naprawy poszycia dachowego oraz wymiany okien. Zakończenia prac w drewnianej części starego Zgierza należy spodziewać się jesienią tego roku.

Na bieżący rok zaplanowany jest również start przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu. Inwestycja wiąże się z wymianą asfaltowej nawierzchni na nowoczesną, bezpieczniejszą, poliuretanową. Inwestor jest na etapie przygotowania dokumentacji do przetargu na wykonanie prac, których koszt oblicza się wstępnie na 400 tysięcy złotych.