napis "Stary Młyn"

Stowarzyszenie Artystów "Młyn" i Miejski Ośrodek Kultury STARY MŁYN zapraszają uczennice i uczniów szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych do udziału w konkursie graficznym pt. CZERŃ I BIEL – PODWODNE OBRAZY I FANTAZJE

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie wśród dzieci grafiki jako dziedziny sztuki.
 • Rozwijanie umiejętności ilustrowania przedstawień fantastycznych i realnych z zastosowaniem pojęć: kontrasty, przeciwieństwa, akcent barwny, faktura.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się graficznymi środkami wyrazu (czarną i białą linią, plamą, barwą i fakturą).
 • Promowanie naturalnych wartości widzenia i odczuwania natury, zwrócenie uwagi na wodę jako środowisko życia wielu organizmów, wodę jako żywioł oraz przestrzeń zabawy i wypoczynku.
 • Wymiana doświadczeń między uczestniczkami/uczestnikami konkursu.

Technika:

 • Wszystkie techniki wypukłodruku (linoryt, korkoryt, stempel, drukowanie gąbką, sznurkiem, tkaniną i formami organicznymi, techniki własne) oraz szablon i monotypia.
 • Wykluczamy odbitki ksero i grafikę komputerową.
 • Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne.
 • UWAGA: Odbitki graficzne mogą być barwione, malowane, drukowane na tkaninie i papierze.
 • Kształt matrycy: dowolny.
 • Format: do 50x70.

Prace:

 • należy nadsyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury STARY MŁYN ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz lub dostarczyć osobiście.
 • Termin dostarczenia prac: do 2 grudnia 2022 roku.
 • Każda grafika powinna być podpisana na odwrocie i zawierać: imię i nazwisko autorki/autora, wiek, nazwę placówki, technikę, imię i nazwisko nauczycielki/nauczyciela oraz zgodę rodziców na udział w konkursie.
 • Nagrodzone prace pozostają w archiwum organizatorów.

Pytania i wątpliwości można zgłaszać do Marii Łuczak - tel. 662 555 714.

Formularz i Regulamin konkursu

Źródło: Stary Młyn