05 lutego 2020 roku w auli Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu zgierskiego oraz prezentująca efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu mł. insp. Wojciech Włodarczyk składając podziękowania za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom jednostki. Komendant następnie przedstawił ogólną sytuację zgierskiej jednostki policji oraz podległych komisariatów, a także omówił ogólne efekty pracy mundurowych.

Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu mł. insp. Paweł Głuszczyk przedstawił policjantom i zaproszonym gościom rezultaty pracy pionu kryminalnego.

Przeprowadzona analiza wykazuje, że w 2019r. na terenie powiatu zgierskiego policjanci stwierdzili 2680 przestępstw, w tym 715 przestępstw kryminalnych. Poziom wykrycia wszystkich przestępstw wyniósł 73,18%, a przestępczości kryminalnej 65,53%. W 2019r. policjanci całego powiatu zabezpieczyli 37 kg środków odurzających stwierdzając 160 przestępstw narkotykowych. W 2019r. do zgierskiej komendy wpłynęło 105 zgłoszeń o zaginięciach osób, a odnalezionych zostało 106 (1 zaginięcie z poprzednich lat). W minionym roku poszukiwanych listami gończymi były 54 osoby, i tyle samo osób zostało zatrzymanych. Na zakończenie tej części prowadzący przedstawił priorytety policjantów pionu kryminalnego do realizacji na 2020r.

Kolejno głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu podinsp. Piotr Gogolewski, który przedstawił stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efekty pracy pionu prewencji.

W 2019r. na terenie powiatu zgierskiego doszło do 167 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 19 osób, a 206 zostało rannych. Dodatkowo odnotowano 1866 kolizji drogowych. Policjanci w ciągu roku przeprowadzili blisko 25 tysięcy badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ujawniając 322 nietrzeźwych kierujących. Policjanci zgierskiego ruchu drogowego przez 12 miesięcy przeprowadzili 194 akcje prewencyjne (np. Alkohol i Narkotyki, Prędkość czy Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego). Dodatkowo policjanci zgierskiej drogówki prowadzili zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkań takich odbyło się blisko 400, a uczestniczyło w nich prawie 10 tysięcy osób.

W 2019r. zgierscy policjanci ujawnili ponad 3158 wykroczeń, z których 832 znalazło swój finał w sądzie. W całym minionym roku funkcjonariusze przeprowadzili 24 865 interwencji (co daje 68 interwencji na dobę) oraz 1863 konwoje i doprowadzenia. Zastępca Komendanta omówił także Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując, że w minionym roku w powiecie zgierskich zgłoszono przy jej pomocy 998 zagrożenia, z czego potwierdzono 328.

Po zakończonych prezentacjach głos zabrali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Starosta Zgierski p. Bogdan Jarota, Prezydent Miasta Zgierza p. Przemysław Staniszewski, Burmistrzowie i Wójtowie z całego powiatu zgierskiego, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Paweł Malinowski oraz Prokurator Rejonowy w Zgierzu p. Krzysztof Felicki.

  • Policjanci i goście podczas odprawy
  • Policjanci i goście podczas odprawy