Od dnia 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót przy ul. Długiej.

Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. Mielczarskiego do pl. Kilińskiego.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

Dla zachowania bezpieczeństwa prosimy o szczególną ostrożność, zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 18.05.2020 r.

Prace wykonywane są w ramach zadania inwestycyjne pn. "Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach projektu "Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

Komunikat Urzędu Miasta Zgierza