Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Prace remontowe chodnika na ul. 3 Maja

Przy ulicy 3 Maja - na odcinku od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego - trwa remont chodników. Po obu stronach pojawi się tam betonowa kostka na podbudowie, to inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace mają zakończyć się w tym roku.