grafika

Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że lipcu 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16 - sala 114) odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 3 i 4) - tel. 42 714 31 83, 42 714 31 84, 42 714 31 85, 42 714 31 87.

Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:

  • ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,
  • z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania - szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 224 lub 210) - tel. 42 714 31 91 lub 42 714 31 82

20.07.2023 r. godz. 10:00 - IV przetarg ustny NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z czterech działek gruntu położonych w Zgierzu:

  • ul. Wiejska 12, 14A, 16-18, ul. Wiejska bez numeru
  • Powierzchnia łączna: 1957 m2
  • Cena wywoławcza: 195 000,00 zł
  • Wadium: 19 000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 14 lipca 2023 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.


Pełna treść ogłoszeń publikowana jest na stronie internetowej: