Logo Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

Zapraszam na III sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza (MRMZ) 22 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II nr 16 (sala konferencyjna 114).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Informacja na temat imprez sportowych organizowanych w mieście.
  4. Informacja na temat kalendarium imprez organizowanych przez Miasto w roku 2019.
  5. Informacja na temat zorganizowania młodzieżowej zgierskiej debaty.
  6. Pisma skierowane do MRMZ.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący MRMZ
Jacek Graczyk