Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

W związku z miejscowym pojawieniem się kilka dni temu na powierzchni rzeki Bzury (na odcinku między ulicami Barlickiego a 1-go Maja) nieznanej substancji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu przekazał próbki do badania chemicznego i biologicznego. O zaistniałej sytuacji powiadomiona została Straż Miejska, Straż Pożarna i właściciel rzeki - spółka Wody Polskie.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że są to sinice. Przypominamy, że są one toksyczne dla ludzi oraz zwierząt, dlatego należy zachować szczególną ostrożności w kontakcie z wodą. Jednocześnie informujemy o całkowitym zakazie korzystania z akwenu do odwołania.


1000 Znaków do wykorzystania